Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2008 14:44 XXVIII/329/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/329/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
29.12.2008 14:42 XXVIII/328/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/328/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadań z zakresu pomocy społecznej
29.12.2008 14:27 XXVIII/327/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/327/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009r.
29.12.2008 14:24 XXVIII/326/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/326/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży oraz zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli lub ich zastępcom
29.12.2008 14:21 XXVIII/325/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/325/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23. 05. 2005 r., w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 2938/46.
29.12.2008 14:14 XXVIII/324/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/324/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własnosci obiektów budowlanych
29.12.2008 14:11 XXVIII/323/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/323/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa
29.12.2008 14:07 XXVIII/322/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/322/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
29.12.2008 14:04 XXVIII/321/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/321/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Stautu Miasta Ustroń
29.12.2008 14:01 XXVIII/320/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/320/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

1 2 3 4 5 6 następna