Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2008 13:58 XXVIII/319/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/319/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
29.12.2008 13:54 XXVIII/318/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/318/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
29.12.2008 13:51 XXVIII/317/2008 UCHWAŁA Nr XXVIII/317/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2009r.
29.12.2008 13:41 XXVIII/316/2008 UCHWAŁA budżetowa Nr XXVIII/316/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta na 2009r.
05.12.2008 13:39 XXVII/315/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/315/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Spółki z o.o. p.n. Beskidzkie Ustronie z siedzibą w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
05.12.2008 13:32 XXVII/314/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/314/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ustroń nieruchomości w drodze darowizny
05.12.2008 13:26 XXVII/313/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/313/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
05.12.2008 13:24 XXVII/312/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/312/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
05.12.2008 13:18 XXVII/311/2008 Uchwała Nr XXVII/311/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
05.12.2008 13:14 XXVII/310/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/310/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2009 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna