Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2008 13:12 XXVII/309/2008 Uchwała Nr XXVII/309/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
05.12.2008 13:06 XXVII/308/2008 Uchwała Nr XXVII/308/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
05.12.2008 13:02 XXVII/307/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/307/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyznania stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla jednegoegzemplarza czasopisma Gazety Ustrońskiej
05.12.2008 12:56 XXVII/306/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/306/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na rozbudowę pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej Kamienicy upamiętniającego walczących z okupantem niemieckim na terenie Ziemi Bielskiej, Żywieckiej i Cieszyńskiej
05.12.2008 12:53 XXVII/305/2008 Uchwała Nr XXVII/305/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2008 r.
05.12.2008 12:47 XXVII/304/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/304/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
05.12.2008 12:46 XXVII/303/2008 UCHWAŁA Nr XXVII/303/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
07.11.2008 12:34 XXVI/302/2008 UCHWAŁA NR XXVI/302/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w Kolei Linowej Czantoria Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu
07.11.2008 12:31 XXVI/301/2008 UCHWAŁA Nr XXVI/301/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
07.11.2008 12:25 XXVI/300/2008 Uchwała Nr XXVI/300/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna