Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2008 11:58 XXVI/289/2008 Uchwała Nr XXVI/289/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2009
07.11.2008 11:55 XXVI/288/2008 Uchwała Nr XXVI/288/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
07.11.2008 11:54 XXVI/287/2008 UCHWAŁA Nr XXVI/287/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń
07.11.2008 11:49 XXVI/286/2008 UCHWAŁA Nr XXVI/286/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
07.11.2008 11:46 XXVI/285/2008 UCHWAŁA Nr XXVI/285/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
03.10.2008 12:07 XXV/284/2008 UCHWAŁA Nr XXV/284/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale nr XXXI/269/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń opublikowanej w Dz.U. Wojewody Śląskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 64, poz.1668.
03.10.2008 12:00 XXV/283/2008 UCHWAŁA Nr XXV/283/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zorganizowania nauki religii
03.10.2008 11:58 XXV/282/2008 UCHWAŁA Nr XXV/282/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2008.
03.10.2008 11:55 XXV/281/2008 UCHWAŁA Nr XXV/281/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” członkom Estrady Ludowej „Czantoria” w związku z jubileuszem 20 lecia zespołu.
03.10.2008 11:52 XXV/280/2008 UCHWAŁA Nr XXV/280/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Grażyńskiego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna