Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2008 11:43 XXV/279/2008 UCHWAŁA Nr XXV/279/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność gminy do oddania w dzierżawę, najem na czas oznaczony do 3 lat.
03.10.2008 10:40 XXV/278/2008 Uchwała Nr XXV/278/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
03.10.2008 10:34 XXV/277/2008 UCHWAŁA Nr XXV/277/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.
03.10.2008 10:27 XXV/276/2008 UCHWAŁA Nr XXV/276/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
03.10.2008 10:17 XXV/275/2008 UCHWAŁA Nr XXV/275/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Blachownia z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
03.10.2008 09:59 XXIV/274/2008 UCHWAŁA Nr XXIV/274/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.
05.09.2008 15:50 XXIV/273/2008 UCHWAŁA Nr XXIV/273/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Cieszyn o powierzeniu wykonywania zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli o wymiarze ponadlokalnym
05.09.2008 15:49 XXIV/272/2008 UCHWAŁA Nr XXIV/272/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” pani Irenie Maliborskiej
05.09.2008 15:47 XXIV/271/2008 UCHWAŁA Nr XXIV/271/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres powyżej lat 3, części nieruchomości znajdującej się w Ustroniu Polanie
05.09.2008 15:45 XXIV/270/2008 UCHWAŁA Nr XXIV/270/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres powyżej lat 3, części nieruchomości znajdującej się w Ustroniu Polanie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna