Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2020 08:49 Bilans i rachunek zysków i strat 2019 r.
16.01.2020 15:41 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI „Bezpośrednia Ochrona Terenu i Obiektów Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o. w Ustroniu”
06.12.2019 17:35 Ogloszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
06.11.2019 15:56 Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
18.10.2019 21:23 Konkurs na sprzedaż, dostawę i montaż pompy wirowej do wody.
18.09.2019 15:14 Ogłoszenie o konkursie ofert na budowę wodociągu tłocznego od studni głębinowej do górnej stacji kolei linowej.
07.08.2019 20:28 Konkurs ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprężarki śrubowej
05.08.2019 11:08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.
15.07.2019 12:46 Bilans,rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie biegłego rewidenta 2018
16.05.2019 11:27 Ogłoszenie o konkursie na przygotowanie i obsługę postępowania przetargowego dotyczącego wyboru firmy projektowej dla zadania "Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu"

1 2 3 4 5 6 następna