Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2019 15:56 Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
18.10.2019 21:23 Konkurs na sprzedaż, dostawę i montaż pompy wirowej do wody.
18.09.2019 15:14 Ogłoszenie o konkursie ofert na budowę wodociągu tłocznego od studni głębinowej do górnej stacji kolei linowej.
07.08.2019 20:28 Konkurs ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprężarki śrubowej
05.08.2019 11:08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.
15.07.2019 12:46 Bilans,rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie biegłego rewidenta 2018
16.05.2019 11:27 Ogłoszenie o konkursie na przygotowanie i obsługę postępowania przetargowego dotyczącego wyboru firmy projektowej dla zadania "Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu"
29.03.2019 16:09 Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na sukcesywną dostawę piwa do obiektów gastronomicznych Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o.
28.03.2019 15:01 Ogłoszenie o konkursie ofert na remont toalet znajdujących się w budynku dolnej stacji Kolei Linowej Czantoria
18.03.2019 12:35 Bilans i RZiS 2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna