Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2011 08:25 VIII/80/2011 UCHWAŁA NR VIII/80/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie podjęcia działań w celu umożliwienia korzystania z dostępu do internetu przez mieszkańców miasta
03.06.2011 08:24 VIII/79/2011 UCHWAŁA NR VIII/79/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
03.06.2011 08:23 VIII/78/2011 UCHWAŁA NR VIII/78/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy
03.06.2011 08:21 VIII/77/2011 UCHWAŁA NR VIII/77/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
03.06.2011 08:21 VIII/76/2011 UCHWAŁA NR VIII/76/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
03.06.2011 08:20 VIII/75/2011 UCHWAŁA NR VIII/75/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń
03.06.2011 08:19 VIII/74/2011 UCHWAŁA NR VIII/74/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
03.06.2011 08:18 VIII/73/2011 UCHWAŁA NR VIII/73/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu
03.06.2011 08:17 VIII/72/2011 UCHWAŁA NR VIII/72/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
03.06.2011 08:17 VIII/71/2011 UCHWAŁA NR VIII/71/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna