Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2011 08:15 VIII/70/2011 UCHWAŁA NR VIII/70/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2010 rok
03.06.2011 08:15 VIII/69/2011 UCHWAŁA NR VIII/69/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finasowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010
05.05.2011 14:00 VII/68/2011 UCHWAŁA NR VII/68/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
05.05.2011 13:59 VII/67/2011 UCHWAŁA NR VII/67/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
05.05.2011 13:58 VII/66/2011 UCHWAŁA NR VII/66/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
05.05.2011 13:56 VII/65/2011 UCHWAŁA NR VII/65/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
05.05.2011 13:55 VII/64/2011 UCHWAŁA NR VII/64/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
05.05.2011 13:53 VII/63/2011 UCHWAŁA NR VII/63/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
05.05.2011 13:52 VII/62/2011 UCHWAŁA NR VII/62/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
05.05.2011 13:50 VII/61/2011 UCHWAŁA NR VII/61/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna