Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2011 13:48 VII/60/2011 UCHWAŁA NR VII/60/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski”
05.05.2011 13:46 VII/59/2011 UCHWAŁA NR VII/59/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym ,trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania
05.05.2011 13:45 VII/58/2011 UCHWAŁA NR VII/58/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
05.05.2011 13:44 VII/57/2011 UCHWAŁA NR VII/57/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
05.05.2011 13:42 VII/56/2011 UCHWAŁA NR VII/56/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
08.04.2011 14:19 VI/55/2011 UCHWAŁA NR VI/55/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny parceli zabudowanej częścią budynku remizy strażackiej
08.04.2011 14:15 VI/54/2011 UCHWAŁA NR VI/54/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej
08.04.2011 14:00 VI/53/2011 UCHWAŁA NR VI/53/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2010
08.04.2011 13:55 VI/52/2011 UCHWAŁA NR VI/52/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
08.04.2011 13:53 VI/51/2011 UCHWAŁA NR VI/51/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna