Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2011 13:47 VI/50/2011 UCHWAŁA NR VI/50/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08.04.2011 13:46 VI/49/2011 UCHWAŁA NR VI/49/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
08.04.2011 13:37 VI/48/2011 UCHWAŁA NR VI/48/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
08.04.2011 13:33 VI/47/2011 UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Ustroń na lata 2011- 2015
08.04.2011 13:26 VI/46/2011 UCHWAŁA NR VI/46/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2010 rok
08.04.2011 13:23 VI/45/2011 UCHWAŁA NR VI/45/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu
08.04.2011 13:22 VI/44/2011 UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
08.04.2011 13:21 VI/43/2011 UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego w Ustroniu
08.04.2011 13:16 VI/42/2011 UCHWAŁA NR VI/42/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
08.04.2011 13:15 VI/41/2011 UCHWAŁA NR VI/41/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 następna