Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2011 08:37 V/40/2011 UCHWAŁA NR V/40/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 r.
07.03.2011 08:36 V/39/2011 UCHWAŁA NR V/39/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.03.2011 08:35 V/38/2011 UCHWAŁA NR V/38/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Miasta Ustroń z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Miasta Ustroń doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
07.03.2011 08:19 V/37/2011 UCHWAŁA NR V/37/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta
07.03.2011 08:16 V/36/2011 UCHWAŁA NR V/36/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Ustroń Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu
07.03.2011 08:14 V/35/2011 UCHWAŁA NR V/35/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
07.03.2011 08:13 V/34/2011 UCHWAŁA NR V/34/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
07.03.2011 08:11 V/33/2011 UCHWAŁA NR V/33/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014.
07.03.2011 07:55 V/32/2011 UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
31.01.2011 09:03 IV/31/2011 UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 następna