Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 14:22 XV/160/2011 UCHWAŁA NR XV/160/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
30.12.2011 14:21 XV/159/2011 UCHWAŁA NR XV/159/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012
30.12.2011 14:20 XV/158/2011 UCHWAŁA NR XV/158/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
30.12.2011 14:19 XV/157/2011 UCHWAŁA NR XV/157/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012
07.12.2011 08:43 XIV/156/2011 UCHWAŁA NR XIV/156/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim
07.12.2011 08:09 XIV/155/2011 UCHWAŁA NR XIV/155/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec
07.12.2011 08:08 XIV/154/2011 UCHWAŁA NR XIV/154/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
07.12.2011 08:07 XIV/153/2011 UCHWAŁA NR XIV/153/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie
07.12.2011 08:06 XIV/152/2011 UCHWAŁA NR XIV/152/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
07.12.2011 08:05 XIV/151/2011 UCHWAŁA NR XIV/151/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna