Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2011 08:04 XIV/150/2011 UCHWAŁA NR XIV/150/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
07.12.2011 08:03 XIV/149/2011 UCHWAŁA NR XIV/149/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
06.12.2011 15:29 XIV/148/2011 UCHWAŁA NR XIV/148/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Polana
06.12.2011 15:28 XIV/147/2011 UCHWAŁA NR XIV/147/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
06.12.2011 15:27 XIV/146/2011 UCHWAŁA NR XIV/146/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
06.12.2011 15:26 XIV/145/2011 UCHWAŁA NR XIV/145/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
06.12.2011 15:23 XIV/144/201 UCHWAŁA NR XIV/144/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
06.12.2011 15:22 XIV/143/2011 UCHWAŁA NR XIV/143/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ustroń nieruchomości w drodze darowizny
06.12.2011 15:21 XIV/142/2011 UCHWAŁA NR XIV/142/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu” z Województwem Śląskim
06.12.2011 15:20 XIV/141/2011 UCHWAŁA NR XIV/141/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna