Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2011 15:19 XIV/140/2011 UCHWAŁA NR XIV/140/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
06.12.2011 15:18 XIV/139/2011 UCHWAŁA NR XIV/139/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
06.12.2011 15:16 XIV/138/2011 UCHWAŁA NR XIV/138/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
06.12.2011 15:15 XIV/137/2011 UCHWAŁA NR XIV/137/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
06.12.2011 09:40 XIV/136/2011 UCHWAŁA NR XIV/136/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2012
06.12.2011 09:39 XIV/135/2011 UCHWAŁA NR XIV/135/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012
06.12.2011 09:09 XIV/134/2011 UCHWAŁA NR XIV/134/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
06.12.2011 09:00 XIV/133/2011 UCHWAŁA NR XIV/133/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
06.12.2011 08:58 XIV/132/2011 UCHWAŁA NR XIV/132/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2015
06.12.2011 08:57 XIV/131/2011 UCHWAŁA NR XIV/131/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna