Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2011 08:42 XIII/130/2011 UCHWAŁA NR XIII/130/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
14.11.2011 08:40 XIII/129/2011 UCHWAŁA NR XIII/129/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Ustroń na rok 2011
07.11.2011 09:31 XII/128/2011 UCHWAŁA NR XII/128/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 26 września 2011r. Nr NP/II/0911/351/11
07.11.2011 09:28 XII/127/2011 UCHWAŁA NR XII/127/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską
03.11.2011 11:10 XII/126/2011 UCHWAŁA NR XII/126/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic A.Brody, Grażyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A.Brody
03.11.2011 11:07 XII/125/2011 UCHWAŁA NR XII/125/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r.
03.11.2011 11:07 XII/124/2011 UCHWAŁA NR XII/124/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2015
03.11.2011 11:05 XII/123/2011 UCHWAŁA NR XII/123/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
10.10.2011 15:22 XI/122/2011 UCHWAŁA NR XI/122/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie i Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
10.10.2011 15:21 XI/121/2011 UCHWAŁA NR XI/121/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna