Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2011 15:20 XI/120/2011 UCHWAŁA NR XI/120/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
10.10.2011 15:18 XI/119/2011 UCHWAŁA NR XI/119/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2011
10.10.2011 15:17 XI/118/2011 UCHWAŁA NR XI/118/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
10.10.2011 15:16 XI/117/2011 UCHWAŁA NR XI/117/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
10.10.2011 15:15 XI/116/2011 UCHWAŁA NR XI/116/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń - do realizacji programu pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w roku 2012
10.10.2011 15:12 XI/115/2011 UCHWAŁA NR XI/115/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
10.10.2011 15:11 XI/114/2011 UCHWAŁA NR XI/114/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
10.10.2011 15:09 XI/113/2011 UCHWAŁA NR XI/113/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2015
10.10.2011 15:07 XI/112/2011 UCHWAŁA NR XI/112/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
31.08.2011 11:33 X/111/2011 UCHWAŁA NR X/111/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna