Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2011 11:31 X/110/2011 UCHWAŁA NR X/110/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ustroń
31.08.2011 11:30 X/109/2011 UCHWAŁA NR X/109/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
31.08.2011 11:29 X/108/2011 UCHWAŁA NR X/108/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
31.08.2011 11:26 X/107/2011 UCHWAŁA NR X/107/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
31.08.2011 11:24 X/106/2011 UCHWAŁA NR X/106/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń
31.08.2011 11:23 X/105/2011 UCHWAŁA NR X/105/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń
31.08.2011 11:22 X/104/2011 UCHWAŁA NR X/104/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości gruntowej położonej w Ustroniu
31.08.2011 11:21 X/103/2011 UCHWAŁA NR X/103/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Ustroń z realizacji Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015 za okres 2009-2010
31.08.2011 11:19 X/102/2011 UCHWAŁA NR X/102/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
31.08.2011 11:18 X/101/2011 UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna