Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2011 11:14 X/100/2011 UCHWAŁA NR X/100/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
31.08.2011 11:13 X/99/2011 UCHWAŁA NR X/99/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
31.08.2011 11:11 X/98/2011 UCHWAŁA NR X/98/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
31.08.2011 11:09 X/97/2011 UCHWAŁA NR X/97/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji miejskich
31.08.2011 11:07 X/96/2011 UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
06.07.2011 12:35 IX/95/2011 UCHWAŁA NR IX/95/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r.
06.07.2011 12:34 IX/94/2011 UCHWAŁA NR IX/94/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r.
06.07.2011 12:33 IX/93/2011 UCHWAŁA NR IX/93/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
06.07.2011 12:31 IX/92/2011 UCHWAŁA NR IX/92/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
06.07.2011 12:30 IX/91/2011 UCHWAŁA NR IX/91/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzniesienia pomnika profesora Jana Szczepańskiego

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna