Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2011 12:28 IX/90/2011 UCHWAŁA NR IX/90/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony, Ochotniczym Strażom Pożarnym zabudowanych nieruchomości gruntowych
06.07.2011 12:27 IX/89/2011 UCHWAŁA NR IX/89/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
06.07.2011 12:19 IX/88/2011 UCHWAŁA NR IX/88/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
06.07.2011 12:15 IX/87/2011 UCHWAŁA NR IX/87/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
06.07.2011 12:14 IX/86/2011 UCHWAŁA NR IX/86/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
06.07.2011 12:13 IX/85/2011 UCHWAŁA NR IX/85/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
06.07.2011 12:07 IX/84/2011 UCHWAŁA NR IX/84/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014
06.07.2011 12:06 IX/83/2011 UCHWAŁA NR IX/83/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
03.06.2011 08:26 VIII/82/2011 UCHWAŁA NR VIII/82/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
03.06.2011 08:26 VIII/81/2011 UCHWAŁA NR VIII/81/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego dotyczącej przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna