Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2011 15:15 264/2011 Zarządzenie nr 264/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu.
12.12.2011 15:09 263/2011 Zarządzenie nr 263/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. nr XIV/146/2011 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
08.12.2011 08:55 262/2011 Zarządzenie nr 262/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011.
08.12.2011 08:52 261/2011 Zarządzenie nr 261/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2011/2012
08.12.2011 08:38 260/2011 Zarządzenie nr 260/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę miasta Ustroń.
08.12.2011 08:26 259/2011 Zarządzenie nr 259/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
02.12.2011 08:24 258/2011 Zarządzenie nr 258/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
28.11.2011 12:35 257/2011 Zarządzenie nr 257/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2011/2012
28.11.2011 12:33 256/2011 Zarządzenie nr 256/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
28.11.2011 12:31 255/2011 Zarządzenie nr 255/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu" z Województwem Śląskim

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna