Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2011 10:41 244/2011 Zarządzenie nr 244/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012.
28.11.2011 10:39 243/2011 Zarządzenie nr 243/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
28.11.2011 10:36 242/2011 Zarządzenie nr 242/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń.
28.11.2011 10:31 241/2011 Zarządzenie nr 241/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego nr rok 2011.
28.11.2011 10:27 240/2011 Zarządzenie nr 240/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
23.11.2011 14:59 239/2011 Zarządzenie nr 239/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ustroń nieruchomości w drodze darowizny.
23.11.2011 14:57 238/2011 Zarządzenie nr 238/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń.
23.11.2011 14:54 237/2011 Zarządzenie nr 237/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
23.11.2011 14:51 236/2011 Zarządzenie nr 236/2011 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
23.11.2011 14:47 235/2011 Zarządzenie nr 235/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowisko pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Ustroń.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna