Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2010 10:30 Uchwała Nr XXXIX/457/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010r.
17.12.2009 12:47 Uchwała NR XXXVIII/442/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku lesnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
24.09.2009 09:04 Uchwała Nr XXXV/395/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
09.06.2009 11:30 Uchwała Nr XXXIII/370/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym , podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
07.04.2009 10:52 Uchwała Nr XXXI/352/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
06.02.2009 10:01 Uchwała Nr XXIX/333/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym , podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
20.01.2009 13:18 Uchwała w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r.
18.11.2008 08:56 Uchwała w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów
18.11.2008 08:51 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na 2009r.