Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2009 15:21 K / 22 / 2009 Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Zabytkowej w Ustroniu
14.04.2009 16:34 K / 21 / 2009 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu – Etap II”
08.04.2009 13:35 K / SP6 / 1 / 2009 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
25.03.2009 12:32 K / 20 / 2009 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nad Bładnicą, Długiej, Gościradowiec i Skowronków w Ustroniu w Ustroniu
13.03.2009 12:37 K / 19 / 2009 Dostawa i montaż regałów jezdnych oraz podłogi do archiwum dla Urzędu Miasta w Ustroniu
10.03.2009 13:00 K / 17 / 2008 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego trzech obiektów mostowych w Ustroniu
10.03.2009 11:19 K / 18 / 2009 Wymiana koszy dachowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ustroniu przy ulicy Daszyńskiego 54
28.01.2009 11:41 K / 16 / 2009 Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Leśnej, Podgórskiej i Krętej w Ustroniu Lipowcu
27.01.2009 16:39 K / 15 / 2009 Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych Urzędu Miasta Ustroń.
21.01.2009 11:45 K / 14 / 2009 Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna