Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2009 17:45 K / 29 / 2009 Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu w 2009 roku.
29.04.2009 17:30 ZP / 20 / 2009 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz modernizację drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną
28.04.2009 18:05 ZP / 19 / 2009 Wykonanie wraz z dostawą straganów na plac targowy w Ustroniu
24.04.2009 18:22 ZP / 18 / 2009 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie - etap II
24.04.2009 15:56 ZP / 17 / 2009 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu
15.04.2009 14:20 ZP / 16 / 2009 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ul. Nad Bładnicą i ul. Długą w Ustroniu
08.04.2009 15:55 ZSP / ZP / 1 / 2009 Sukcesywna dostawa stali dla potrzeb Warsztatu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
27.03.2009 13:50 ZP / 15 / 2009 Kompleksową modernizację Ośrodka Zdrowia przy ulicy Mickiewicza w Ustroniu - Etap II
27.03.2009 10:44 ZP / 14 / 2009 Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w rejonie ulicy Wspólnej w Ustroniu.
25.03.2009 11:56 K / 20 / 2009 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nad Bładnicą, Długiej, Gościradowiec i Skowronków w Ustroniu w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna