Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2010 16:07 298/2009 Zarządzenie nr 298 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ustroń
11.01.2010 16:05 297/2009 Zarządzenie nr 297 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków między jednostkami budżetowym dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
11.01.2010 16:02 296/2009 Zarządzenie nr 296 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
11.01.2010 14:35 295/2009 Zarządzenie nr 295 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
11.01.2010 13:45 294/2009 Zarządzenie nr 294 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XXXIX/451/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.
11.01.2010 13:42 293/2009 Zarządzenie nr 293 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010
11.01.2010 12:52 292/2009 Zarządzenie nr 292/2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie:powołania Komisji Doradczo- Opiniującej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego.
11.01.2010 12:03 291/2009 Zarządzenie nr 291 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie
11.01.2010 12:00 290/2009 Zarządzenie nr 290 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
11.01.2010 11:56 289/2009 Zarządzenie nr 289 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2010r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna