Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2010 11:53 288/2009 Zarządzenie nr 288 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
11.01.2010 11:51 287/2009 Zarządzenie nr 287 /2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2010 r.
11.01.2010 11:48 286/2009 Zarządzenie nr 286 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
11.01.2010 11:21 285/2009 Zarządzenie nr 285 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
11.01.2010 11:16 284/2009 Zarządzenie nr 284 /2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.
11.01.2010 10:54 283/2009 Zarządzenie nr 283 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
11.01.2010 10:49 282/2009 Zarządzenie nr 282 /2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
11.01.2010 10:46 281/2009 Zarządzenie nr 281 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
11.01.2010 10:43 280/2009 Zarządzenie nr 280 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
11.01.2010 09:48 279/2009 Zarządzenie nr 279 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2009

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna