Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2009 15:23 258/2009 Zarządzenie nr 258 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw” należących do Miasta Ustroń.
04.12.2009 15:20 257/2009 Zarządzenie nr 257 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie: powołania Komisji celem przejęcia i przekazania Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta Ustroń
04.12.2009 15:15 256/2009 Zarządzenie nr 256 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
04.12.2009 15:08 255/2009 Zarządzenie nr 255 /2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009 w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
04.12.2009 15:06 254/2009 Zarządzenie nr 254 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009 r w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
04.12.2009 14:45 253/2009 Zarządzenie nr 253 /2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.
04.12.2009 14:14 252/2009 Zarządzenie nr 252 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Ustroń kartą płatniczą.
04.12.2009 14:11 251/2009 Zarządzenie nr 251 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
04.12.2009 13:33 250/2009 Zarządzenie nr 250 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
04.12.2009 13:19 249/2009 Zarządzenie nr 249 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna