Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2009 09:49 228 / 2009 Zarządzenie nr 228 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2009.
21.10.2009 10:14 227/2009 Zarządzenie 227/2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 października 2009 r. w sprawie: stawek opłaty targowej na 2010 rok.
21.10.2009 10:11 226/2009 Zarządzenie nr 226 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 października 2009r. w sprawie:powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
21.10.2009 09:52 225/2009 Zarządzenie nr 225 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
19.10.2009 11:25 224/2009 Zarządzenie nr 224 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 października 2009 r. w sprawie: podziału środków w ramach IV edycji konkursu na realizację zadań publicznych
19.10.2009 11:17 223/2009 Zarządzenie nr 223 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej
19.10.2009 10:56 222/2009 Zarządzenie nr 222 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 października 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Kontroli
19.10.2009 10:53 221/2009 Zarządzenie nr 221 /2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
19.10.2009 10:50 220/2009 Zarządzenie nr 220 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi.
19.10.2009 10:48 219/2009 Zarządzenie nr 219 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 października 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków między szkołami podstawowymi i gimnazjum

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna