Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2010 12:17 XXXIX/462/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/462/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie skargi na działalność Pani Ilony Niedoby kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
11.01.2010 12:16 XXXIX/461/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/461/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r.
11.01.2010 12:15 XXXIX/460/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2010r
11.01.2010 12:14 XXXIX/459/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/459/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2010 r.
11.01.2010 12:13 XXXIX/458/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/458/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - zmieniające uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
11.01.2010 12:11 XXXIX/457/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r
11.01.2010 11:54 XXXIX/456/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/456/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie budżetu Miasta na rok 2010
11.01.2010 11:52 XXXIX/455/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/455/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
11.01.2010 11:51 XXXIX/454/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/454/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
11.01.2010 11:47 XXXIX/453/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/453/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009r

1 2 3 4 5 6 następna