Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2010 11:46 XXXIX/452/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/452/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
11.01.2010 09:31 XXXIX/451/2009 UCHWAŁA Nr XXXIX/451/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 17 grudnia 2009 r. - w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
08.12.2009 10:07 XXXVIII/450/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/450/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie skargi na działalność Pani Ilony Niedoby kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
08.12.2009 10:05 XXXVIII/449/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/449/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem Frenštát pod Radhoštěm z Republiki Czeskiej.
08.12.2009 10:04 XXXVIII/448/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/448/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
08.12.2009 10:02 XXXVIII/447/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/447/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
08.12.2009 10:01 XXXVIII/446/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/446/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw należ ących do Miasta Ustroń
08.12.2009 09:59 XXXVIII/445/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/445/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Ustroniu
08.12.2009 09:58 XXXVIII/444/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/444/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
08.12.2009 09:55 XXXVIII/443/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/443/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna