Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2009 09:54 XXXVIII/442/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/442/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.
08.12.2009 09:53 XXXVIII/441/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/441/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Ustroń kartą płatniczą
08.12.2009 09:52 XXXVIII/440/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/440/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08.12.2009 09:49 XXXVIII/439/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/439/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08.12.2009 09:45 XXXVIII/438/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/438/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
08.12.2009 09:42 XXXVIII/437/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/437/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
08.12.2009 09:40 XXXVIII/436/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/436/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
08.12.2009 09:38 XXXVIII/435/2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/435/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2009 r. - w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.
03.11.2009 14:32 XXXVII/434/2009 UCHWAŁA Nr XXXVII/434/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2009 r. - w sprawie uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji
03.11.2009 14:30 XXXVII/433/2009 UCHWAŁA Nr XXXVII/433/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2009 r. - w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna