Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2009 09:26 XXXV/402/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/402/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
08.09.2009 09:24 XXXV/401/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/401/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie: odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
08.09.2009 09:15 XXXV/400/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/400/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/383/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
08.09.2009 09:14 XXXV/399/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/399/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
08.09.2009 09:08 XXXV/398/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/398/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie : nabycia nieruchomości przez Gminę Ustroń
08.09.2009 09:06 XXXV/397/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/397/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Ustroń
08.09.2009 09:05 XXXV/396/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/396/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2010 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
08.09.2009 09:02 XXXV/395/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/395/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2009 r.
08.09.2009 08:56 XXXV/394/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/394/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
08.09.2009 08:53 XXXV/393/2009 UCHWAŁA Nr XXXV/393/2009 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. - zmian w budżecie miasta na rok 2009

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna