Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2021 11:21 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną”.
30.09.2021 14:31 Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach
20.09.2021 08:15 Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 i S-2 w Ustroniu Jaszowcu
06.09.2021 13:39 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków będących mieszaniną oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni oraz wód opadowych i roztopowych
12.08.2021 13:40 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
12.08.2021 13:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
09.08.2021 12:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
28.07.2021 11:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z ujęcia w km 0+330 potoku Górnik
07.07.2021 09:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej
06.07.2021 12:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji do potoku Ustrońskiego

1 2 3 4 5 6 następna