Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2021 11:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z ujęcia w km 0+330 potoku Górnik
07.07.2021 09:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej
06.07.2021 12:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji do potoku Ustrońskiego
30.06.2021 10:45 Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni wierconej S-1
02.06.2021 14:17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
02.06.2021 12:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
25.05.2021 09:24 Okresowa ocena jakości wody za rok 2020 dla miasta Ustroń
24.05.2021 10:13 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
28.04.2021 13:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
20.04.2021 14:05 Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków

1 2 3 4 5 6 następna