Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2021 14:17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
02.06.2021 12:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
25.05.2021 09:24 Okresowa ocena jakości wody za rok 2020 dla miasta Ustroń
24.05.2021 10:13 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
28.04.2021 13:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
20.04.2021 14:05 Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków
20.04.2021 13:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni wierconej S-1 zlokalizowanej na działce 186/15 obręb Nierodzim
20.04.2021 13:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na m.in. likwidację i wykonanie obiektu mostowego na działce 269/20 obręb Hermanice
31.03.2021 13:50 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w ustroniu - studni H-1
03.02.2021 09:05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych studnią głębinową H-1

1 2 3 4 5 6 następna