Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2021 10:53 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Ośrodka Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu przy ul. Akacjowej 107
28.12.2021 10:48 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-studni B-5 bis i studni B-6 bis zlokalizowanych na działkach nr 2946/11 i 2946/10 obręb Ustroń
15.12.2021 13:54 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni SK-1 zlokalizowanej na działce nr 845 obręb Lipowiec
09.11.2021 10:02 GL.ZUZ.2.4100.15.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 5014/64 obręb 0004 Ustroń.
09.11.2021 09:20 GL.ZUZ.2.4100.14.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 3319/32 obręb 0004 Ustroń.
05.11.2021 09:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem potoku Skalica
04.11.2021 14:14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
04.11.2021 13:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji na szczególne korzystanie z wód
26.10.2021 12:17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
04.10.2021 11:21 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną”.

1 2 3 4 5 6 następna