Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 14:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochtony Środowiska w Katowicach.
31.08.2016 14:18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn."Nowe źródło energoo jądrowej w miejscowości Dukovany".
16.05.2014 14:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięciapn. „Wzrost konkurencyjności spółki oraz atrakcji turystycznej regionu poprzez zakup i instalację 4 obiektów rozrywkowych w Ustroniu”. .
16.05.2014 14:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
16.05.2014 14:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
16.05.2014 13:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajaćego na budowie mostu w ciagu ul. Wesołej n/c Lipowieckim w Ustroniu.
12.08.2013 09:06 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającą decyzję środowiskową w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn." Przebudowa trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN."
23.07.2013 09:19 Zawiadomienie o możliwości zaznajomienia się stron z aktami sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowanie do aktualnych wymogów PZN” na wniosek Kolei Linowej Czantoria Sp z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. 3 Maja 130.
05.07.2013 08:35 Obwieszczenie w sprawie zakończenia naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w II 2013 r.
01.07.2013 12:19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie z wniosku Polkomtel Sp z o.o. ul. Postępu 3 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT_20623_Ustroń obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu z uwagi na jego bezprzedmiotowość

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna