Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2013 07:52 Obwieszczenie w sprawie naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2013 r.
05.06.2013 12:30 Ogłoszenie w sprawie możliwości zaznajomienia się z zebranymi materiałami w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT_20623_ Ustroń obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu.
05.06.2013 08:18 Ogłoszenie w sprawie zakończenia naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
15.05.2013 07:56 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.
10.05.2013 11:11 Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego naboru wniosków do "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji".
19.03.2013 09:05 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Cieszynie informuje.
14.02.2013 09:42 SR.6220.00034.2012 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
20.12.2012 10:14 Ogłoszenie dotyczące ponownej licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej w Ustroniu.
04.12.2012 13:38 Ogłoszenie dotyczące licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej.
21.11.2012 13:59 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna