Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2021 09:09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
25.03.2019 08:27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
01.08.2018 10:11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia spółce Ryłko Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego.
08.12.2017 12:02 WOOŚ.442.2.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
20.10.2017 14:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochtony Środowiska w Katowicach.
31.08.2016 14:18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn."Nowe źródło energoo jądrowej w miejscowości Dukovany".
16.05.2014 14:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięciapn. „Wzrost konkurencyjności spółki oraz atrakcji turystycznej regionu poprzez zakup i instalację 4 obiektów rozrywkowych w Ustroniu”. .
16.05.2014 14:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
16.05.2014 14:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
16.05.2014 13:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajaćego na budowie mostu w ciagu ul. Wesołej n/c Lipowieckim w Ustroniu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna