Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2012 10:14 Ogłoszenie dotyczące ponownej licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej w Ustroniu.
04.12.2012 13:38 Ogłoszenie dotyczące licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej.
21.11.2012 13:59 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
08.11.2012 13:24 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń o zakończeniu w dniu 7 listopada 2012 r. naboru wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń
19.09.2012 14:21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanie wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu
17.08.2012 11:39 Decyzja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń
23.07.2012 08:51 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.
05.07.2012 13:41 Decyzja umarzająca bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 „USTROŃ JASZOWIEC” operatora Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w miejscowości Ustroń.
02.07.2012 15:18 Postanowienie dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN.
27.04.2012 14:45 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 "Ustroń Jaszowiec"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna