Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2021 14:14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
04.11.2021 13:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji na szczególne korzystanie z wód
26.10.2021 12:17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
04.10.2021 11:21 Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną”.
30.09.2021 14:31 Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach
20.09.2021 08:15 Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 i S-2 w Ustroniu Jaszowcu
06.09.2021 13:39 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków będących mieszaniną oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni oraz wód opadowych i roztopowych
12.08.2021 13:40 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
12.08.2021 13:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
09.08.2021 12:37 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna