Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2011 15:12 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzytsania z wód regionu Małej Wisły.
24.10.2011 08:29 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o potrzebie poddawania odstrzelonych dzików badaniu w kierunku włośnia spiralnego (Trichinella spiralis).
24.10.2011 08:21 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków.
03.10.2011 13:40 Informacja o podmiotach znajdujących się na terenie miasta Ustroń zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
28.07.2011 09:05 Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.
30.05.2011 14:50 Zwiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności z naprawy pojazdów o stację demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji i punktu skupu złomu.
25.05.2011 14:56 Informacja o miejscu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
29.04.2011 11:24 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z dojazdami w ciągu ul. Krzywaniec-Bernadka w Ustroniu.
28.03.2011 13:33 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mostowego na potoku Lipowieckim.
21.03.2011 13:33 Powiatowy Lekarz Weterynarii Informuje odnośnie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na własny użytek.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna