Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2013 09:06 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającą decyzję środowiskową w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn." Przebudowa trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN."
23.07.2013 09:19 Zawiadomienie o możliwości zaznajomienia się stron z aktami sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowanie do aktualnych wymogów PZN” na wniosek Kolei Linowej Czantoria Sp z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. 3 Maja 130.
05.07.2013 08:35 Obwieszczenie w sprawie zakończenia naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w II 2013 r.
01.07.2013 12:19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie z wniosku Polkomtel Sp z o.o. ul. Postępu 3 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT_20623_Ustroń obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu z uwagi na jego bezprzedmiotowość
13.06.2013 07:52 Obwieszczenie w sprawie naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2013 r.
05.06.2013 12:30 Ogłoszenie w sprawie możliwości zaznajomienia się z zebranymi materiałami w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT_20623_ Ustroń obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu.
05.06.2013 08:18 Ogłoszenie w sprawie zakończenia naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
15.05.2013 07:56 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.
10.05.2013 11:11 Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego naboru wniosków do "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji".
19.03.2013 09:05 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Cieszynie informuje.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna