Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2012 13:24 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń o zakończeniu w dniu 7 listopada 2012 r. naboru wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń
19.09.2012 14:21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanie wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu
17.08.2012 11:39 Decyzja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń
23.07.2012 08:51 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.
05.07.2012 13:41 Decyzja umarzająca bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 „USTROŃ JASZOWIEC” operatora Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w miejscowości Ustroń.
02.07.2012 15:18 Postanowienie dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN.
27.04.2012 14:45 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 "Ustroń Jaszowiec"
26.10.2011 15:12 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzytsania z wód regionu Małej Wisły.
24.10.2011 08:29 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o potrzebie poddawania odstrzelonych dzików badaniu w kierunku włośnia spiralnego (Trichinella spiralis).
24.10.2011 08:21 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna