Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2013 07:56 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.
10.05.2013 11:11 Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego naboru wniosków do "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji".
19.03.2013 09:05 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Cieszynie informuje.
14.02.2013 09:42 SR.6220.00034.2012 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
20.12.2012 10:14 Ogłoszenie dotyczące ponownej licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej w Ustroniu.
04.12.2012 13:38 Ogłoszenie dotyczące licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej.
21.11.2012 13:59 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
08.11.2012 13:24 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń o zakończeniu w dniu 7 listopada 2012 r. naboru wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń
19.09.2012 14:21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanie wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu
17.08.2012 11:39 Decyzja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna