Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2012 08:51 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.
05.07.2012 13:41 Decyzja umarzająca bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 „USTROŃ JASZOWIEC” operatora Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o. w miejscowości Ustroń.
02.07.2012 15:18 Postanowienie dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN.
27.04.2012 14:45 Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 "Ustroń Jaszowiec"
26.10.2011 15:12 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzytsania z wód regionu Małej Wisły.
24.10.2011 08:29 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o potrzebie poddawania odstrzelonych dzików badaniu w kierunku włośnia spiralnego (Trichinella spiralis).
24.10.2011 08:21 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków.
03.10.2011 13:40 Informacja o podmiotach znajdujących się na terenie miasta Ustroń zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
28.07.2011 09:05 Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.
30.05.2011 14:50 Zwiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności z naprawy pojazdów o stację demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji i punktu skupu złomu.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna