Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2012 13:10 XX/227/2012 UCHWAŁA NR XX/227/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
04.06.2012 13:09 XX/226/2012 UCHWAŁA NR XX/226/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
04.06.2012 13:07 XX/225/2012 UCHWAŁA NR XX/225/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
04.06.2012 13:06 XX/224/2012 UCHWAŁA NR XX/224/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
04.06.2012 13:05 XX/223/2012 UCHWAŁA NR XX/223/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.
04.06.2012 13:05 XX/222/2012 UCHWAŁA NR XX/222/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
04.06.2012 13:03 XX/221/2012 UCHWAŁA NR XX/221/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
30.04.2012 13:05 XIX/220/2012 UCHWAŁA NR XIX/220/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń
30.04.2012 13:04 XIX/219/2012 UCHWAŁA NR XIX/219/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie wydzielenia z istniejących zasobów mieszkalnych lokali socjalnych
30.04.2012 13:03 XIX/218/2012 UCHWAŁA NR XIX/218/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna