Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.04.2012 08:04 XVIII/207/2012 UCHWAŁA NR XVIII/207/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
05.04.2012 08:04 XVIII/206/2012 UCHWAŁA NR XVIII/206/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
05.04.2012 08:03 XVIII/205/2012 UCHWAŁA NR XVIII/205/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
05.04.2012 08:02 XVIII/204/2012 UCHWAŁA NR XVIII/204/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
05.04.2012 08:01 XVIII/203/2012 UCHWAŁA NR XVIII/203/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
05.04.2012 08:00 XVIII/202/2012 UCHWAŁA NR XVIII/202/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
05.04.2012 07:59 XVIII/201/2012 UCHWAŁA NR XVIII/201/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
05.04.2012 07:56 XVIII/200/2012 UCHWAŁA NR XVIII/200/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Ustrońskie im J. Jarockiego
05.04.2012 07:47 XVIII/199/2012 UCHWAŁA NR XVIII/199/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Miejski Dom Kultury "PRAŻAKÓWKA" w Ustroniu
05.04.2012 07:46 XVIII/198/2012 UCHWAŁA NR XVIII/198/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2011 rok

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna