Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.04.2012 07:45 XVIII/197/2012 UCHWAŁA NR XVIII/197/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
02.03.2012 15:12 XVII/196/2012 UCHWAŁA NR XVII/196/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
02.03.2012 15:10 XVII/195/2012 UCHWAŁA NR XVII/195/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
02.03.2012 15:09 XVII/194/2012 UCHWAŁA NR XVII/194/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim
02.03.2012 15:09 XVII/193/2012 UCHWAŁA NR XVII/193/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec
02.03.2012 15:08 XVII/192/2012 UCHWAŁA NR XVII/192/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
02.03.2012 15:06 XVII/191/2012 UCHWAŁA NR XVII/191/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie
02.03.2012 15:04 XVII/190/2012 UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
02.03.2012 15:03 XVII/189/2012 UCHWAŁA NR XVII/189/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
02.03.2012 15:02 XVII/188/2012 UCHWAŁA NR XVII/188/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 następna