Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2012 15:01 XVII/187/2012 UCHWAŁA NR XVII/187/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
02.03.2012 15:00 XVII/186/2012 UCHWAŁA NR XVII/186/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Polana
02.03.2012 14:59 XVII/185/2012 UCHWAŁA NR XVII/185/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Ustroń
02.03.2012 14:59 XVII/184/2012 UCHWAŁA NR XVII/184/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
02.03.2012 14:58 XVII/183/2012 UCHWAŁA NR XVII/183/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Ustroń na lata 2012-2015"
02.03.2012 14:57 XVII/182/2012 UCHWAŁA NR XVII/182/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto Ustroń nieruchomości w drodze darowizny
02.03.2012 14:56 XVII/181/2012 UCHWAŁA NR XVII/181/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
02.03.2012 14:55 XVII/180/2012 UCHWAŁA NR XVII/180/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012
02.03.2012 14:54 XVII/179/2012 UCHWAŁA NR XVII/179/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rezygnacji Miasta Ustroń - z realizacji programu pn. „Moje Boisko - Orlik 2012”
02.03.2012 14:49 XVII/178/2012 UCHWAŁA NR XVII/178/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 następna