Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2012 09:07 XXVII/307/2012 UCHWAŁA NR XXVII/307/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
31.12.2012 09:05 XXVII/306/2012 UCHWAŁA NR XXVII/306/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
31.12.2012 09:04 XXVII/305/2012 UCHWAŁA NR XXVII/305/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2013 rok
18.12.2012 12:55 XXVI/303/2012 UCHWAŁA NR XXVI/303/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2013 r.
18.12.2012 12:54 XXVI/297/2012 UCHWAŁA NR XXVI/297/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
13.12.2012 12:25 XXVI/304/2012 UCHWAŁA NR XXVI/304/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia " Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ustroń "
07.12.2012 14:55 XXVI/302/2012 UCHWAŁA NR XXVI/302/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
07.12.2012 14:54 XXVI/301/2012 UCHWAŁA NR XXVI/301/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
07.12.2012 14:53 XXVI/300/2012 UCHWAŁA NR XXVI/300/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/279/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własności gminy do oddania w dzierżawę, najem na czas oznaczony do 3 lat
07.12.2012 14:52 XXVI/299/2012 UCHWAŁA NR XXVI/299/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna