Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2012 14:51 XXVI/298/2012 UCHWAŁA NR XXVI/298/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru sposobu i formy prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
07.12.2012 14:50 XXVI/296/2012 UCHWAŁA NR XXVI/296/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.12.2012 14:37 XXVI/295/2012 UCHWAŁA NR XXVI/295/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
07.12.2012 14:36 XXVI/294/2012 UCHWAŁA NR XXVI/294/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
07.12.2012 14:15 XXVI/293/2012 UCHWAŁA NR XXVI/293/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
07.12.2012 14:14 XXVI/292/2012 UCHWAŁA NR XXVI/292/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.12.2012 14:13 XXVI/291/2012 UCHWAŁA NR XXVI/291/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
07.12.2012 14:12 XXVI/290/2012 UCHWAŁA NR XXVI/290/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
07.12.2012 14:11 XXVI/289/2012 UCHWAŁA NR XXVI/289/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń/Przedszkola nr 7 do projektu z POKL
07.12.2012 13:35 XXVI/288/2012 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna