Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2012 13:26 XXVI/287/2012 UCHWAŁA NR XXVI/287/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
02.11.2012 13:44 XXV/286/2012 UCHWAŁA NR XXV/286/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego
02.11.2012 13:43 XXV/285/2012 UCHWAŁA NR XXV/285/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
02.11.2012 13:42 XXV/284/2012 UCHWAŁA NR XXV/284/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
02.11.2012 13:41 XXV/283/2012 UCHWAŁA NR XXV/283/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzewa – pomnika przyrody
02.11.2012 13:40 XXV/282/2012 UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
02.11.2012 13:23 XXV/281/2012 UCHWAŁA NR XXV/281/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
02.11.2012 13:23 XXV/280/2012 UCHWAŁA NR XXV/280/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
02.11.2012 13:22 XXV/279/2012 UCHWAŁA NR XXV/279/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze kupna
02.11.2012 13:21 XXV/278/2012 UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna