Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2012 13:20 XXV/277/2012 UCHWAŁA NR XXV/277/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
02.11.2012 13:19 XXV/276/2012 UCHWAŁA NR XXV/276/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
02.11.2012 13:18 XXV/275/2012 UCHWAŁA NR XXV/275/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013
02.11.2012 13:17 XXV/274/2012 UCHWAŁA NR XXV/274/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2013 roku
02.11.2012 13:16 XXV/273/2012 UCHWAŁA NR XXV/273/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
02.11.2012 13:13 XXV/272/2012 UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
02.11.2012 13:13 XXV/271/2012 UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
02.11.2012 13:12 XXV/270/2012 UCHWAŁA NR XXV/270/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
02.11.2012 13:11 XXV/269/2012 UCHWAŁA NR XXV/269/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
02.11.2012 13:10 XXV/268/2012 UCHWAŁA NR XXV/268/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna