Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2012 13:04 XXV/267/2012 UCHWAŁA NR XXV/267/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
03.10.2012 08:25 XXIV/266/2012 UCHWAŁA NR XXIV/266/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2012
03.10.2012 08:23 XXIV/265/2012 UCHWAŁA NR XXIV/265/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2012-2015
03.10.2012 08:22 XXIV/264/2012 UCHWAŁA NR XXIV/264/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
03.10.2012 08:20 XXIV/263/2012 UCHWAŁA NR XXIV/263/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03.10.2012 08:19 XXIV/262/2012 UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
03.10.2012 08:18 XXIV/261/2012 UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
03.10.2012 08:16 XXIV/260/2012 UCHWAŁA NR XXIV/260/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
04.09.2012 14:04 XXIII/259/2012 UCHWAŁA NR XXIII/259/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
04.09.2012 10:50 XXIII/258/2012 UCHWAŁA NR XXIII/258/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna