Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2012 10:49 XXIII/257/2012 UCHWAŁA NR XXIII/257/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
04.09.2012 10:48 XXIII/256/2012 UCHWAŁA NR XXIII/256/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej
04.09.2012 10:47 XXIII/255/2012 UCHWAŁA NR XXIII/255/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń/Przedszkola nr 7 do projektów z POKL
04.09.2012 10:46 XXIII/254/2012 UCHWAŁA NR XXIII/254/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
04.09.2012 10:45 XXIII/253/2012 UCHWAŁA NR XXIII/253/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
04.09.2012 10:44 XXIII/252/2012 UCHWAŁA NR XXIII/252/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
04.09.2012 10:43 XXIII/251/2012 UCHWAŁA NR XXIII/251/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
04.09.2012 10:31 XXIII/250/2012 UCHWAŁA NR XXIII/250/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
03.08.2012 14:42 XXII/249/2012 UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi wraz z odpowiedzią na skargę
03.07.2012 12:45 XXI/248/2012 UCHWAŁA NR XXI/248/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XII/127/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2011 r.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna